Wanneer is bemiddeling mogelijk?

Wanneer is bemiddeling mogelijk?

Voor een zeer groot aantal conflicten behoort bemiddeling tot de opties. Je kan allereerst vrijwillig in bemiddeling stappen, wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan. Des te sneller je met bemiddeling begint, des te kleiner de kans dat het conflict eerst nog verder escaleert. Daarnaast stellen ook steeds meer rechters voor om eerst de weg van de bemiddeling te bewandelen in plaats van te kiezen voor een dure en tijdrovende procedure voor de rechtbank. Bemiddeling is de toekomst, zeker nu juridische procedures en advocaten steeds maar duurder worden. Zelfs de meest complexe conflicten – waarbij de negatieve emoties aanvankelijk zeer hoog oplaaien -, krijgen via de weg van bemiddeling een positief einde. Tal van voorbeelden bewijzen dit. Op regeringsvlak lopen er zelfs besprekingen om bemiddeling verplicht op te leggen.