Met bemiddeling win je altijd

Veel sneller dan een procedure voor de rechtbank
Veel goedkoper dan dure juridische procedures
Het conflict wordt constructief afgesloten, zonder volgende veldslagen
Bemiddelingsakkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechter

Kies voor de slimste weg

De rechtbank is oorlog. Jij wilt winnen, de andere moet verliezen. Maar ben je wel zeker dat jij wel als overwinnaar zal eindigen? En heb je dan écht gewonnen? Juridische procedures duren lang, wegen emotioneel bijzonder zwaar en kosten bijzonder veel geld. De beslechting van één juridische oorlog is vaak het begin van de volgende veldslagen.

Wie wint er bij een vechtscheiding? Niemand, en zeker de kinderen niet!
Wie wint er bij een oorlog tussen buren of een commercieel conflict? In vele gevallen enkel je advocaat…

Het vonnis van een rechter – hoe goed beargumenteerd ook – is en blijft een extern oordeel. Kies voor de slimste weg van bemiddeling en zorg zelf voor een oplossing. Een onafhankelijke en deskundige bemiddelaar begeleidt beide partijen en helpt jullie op weg naar het zoeken van de gemeenschappelijke belangen. Dit vormt de basis voor het sluiten van een akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden. Waar wacht je nog op? Met bemiddeling heb je niets te verliezen, je kan alleen maar winnen.

Ontdek hier de voordelen over bemiddeling

Wij werken prijsbewust

Bemiddeling op maat van elk conflict

Bemiddeling is de beste oplossing voor vrijwel elk soort conflict. Je bent bij deBemiddelaar welkom voor echtscheidingen, familieruzies, burenruzies, contractconflicten, bouwgeschillen, factuurbetwistingen, huurgeschillen, conflicten tussen klant en leverancier, problemen met mede-eigendom,…

Voor elk conflict zoeken wij binnen ons team de meest geschikte bemiddelaar. Elke bemiddelaar heeft de juiste inhoudelijke expertise én beschikt over de vereiste competenties om een formeel bemiddelingstraject in goede banen te leiden.

Wanneer is bemiddelng aangewezen?
Hoe verloopt bemiddeling?

Wat is
bemiddeling?

Bij bemiddeling trek je niet naar de rechtbank om een conflict te beslechten, maar streef je – onder begeleiding van een erkende bemiddelaar – via een constructieve dialoog naar een onderling akkoord. Wanneer alle partijen dit akkoord ondertekenen heeft dit dezelfde juridische waarde als het vonnis van een rechter.

Waarom
deBemiddelaar

Wij beschikken over een uitgebreid team van erkende bemiddelaars. Voor elk soort conflict hebben wij de juiste bemiddelaar in huis. Door te werken in teamverband, kunnen we elk conflict vanuit meerdere standpunten analyseren. Hierdoor vergroten we de kans op slagen.