Hoe verloopt bemiddeling?

Hoe verloopt bemiddeling?

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk overleg tussen conflicterende partijen die onder begeleiding van een bemiddelaar pogen een minnelijk akkoord te treffen.
Om de kans op succes te vergroten, verloopt bemiddeling via een aantal strikte regels. Alles begint met het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol waarin alle partijen een aantal spelregels en praktische afspraken onderschrijven. Vervolgens starten een aantal overlegsessies. In 95% van de conflicten komt deBemiddelaar tot een definitief akkoord en wordt na ondertekening van de gemaakte afspraken de strijdbijl begraven. Je mag rekenen op een snelle service. Wij staan garant voor een vlotte voortgang van het bemiddelingstraject.